Thiết bị cơ bản cho hồ bơi

có nhiều hình dáng và kich thước khác nhau .Từ gia đình , trong nhà đến công viên nước , hồ thi đấu .v..v  Nhưng chúng đều có 1 hệ thống lọc va xử lý nước tương đối giống nhau . Đó là sự kết hợp  giữa hệ thống lọc nước và hệ thống xử lý nước bằng hóa học làm sạch nước liên tục .
Một Hồ Bơi cần  8 thiết bị cơ bản nhất

* Hồ chứa Nước / kết cấu 1 hồ
* Máy bơm chuyên dụng cho hồ bơi
* Bộ lọc cát / vãi catridge
* Bộ cấp hóa chất xử lý nước
* Bộ thoát nước / Bộ Thu nước / Mương tràn / Bộ thoát Nước chính
* Bộ trả nước về hồ
* Hệ thông đường ống dẫn nước ( ống và phụ kiện ) kết nối tấc cả thiết bị
* Tủ điều kiển hệ thống

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *